Home - ProTrevi Appuntamenti Ricettività11 E-mail ProTrevi

Breve itinerario turistico
SEGUI  LE  ORME - VOLG DE SPOREN Italiano.gif (234 byte) Inglese.gif (311 byte)

(edizione 2008)

1 - Ex porta del Lago
2 - Teatro Clitunno
3 - Disegno monocromo
4 - Chiesa di S. Giovanni
5 - Affresco dei Ss. Protettori
6 - Piazza Mazzini
7 - Torre
8 - Palazzo Comunale
9 - Ex Ospizio
10 - Porta del Morto
11 - Palazzo Valenti
12 - Chiesa di S. Francesco
13 - Torrione Circolare
14 - Convento di S. Francesco
15 - Santa Reparata
16 - Antica porta
17 - Palazzo Manenti
18 - Palazzo Urighi
19 - Palazzo Prepositura Valenti
20 - Palazzo Parriani
21 - Ex chiesa S. Filippo Neri
22 - Palazzo Approvati
23 - Resti della Rocca
24 - Palazzo Petroni

25 - Casa Riccardi
26 - Palazzo Lucarini
27 - Chiesa di S. Emiliano
28 - Palazzo Urighi
29 - Palazzo Manenti

30 - Botteghe medievali
31 - Palazzo Salvi (casa Parrocchiale)
32 - Casa del '400
33 - Palazzo Cicccaglia
34 - Campanile

35 - Ex Monastero S. Bartolomeo
36 - Ex Chiesetta di S. Pio
37 - Portico del Mostaccio
38 - Palazzo Natalucci
39 - Ex Ospedale di S. Giovanni

 

Ons gebied, niet onbekend in Umbri? heeft  intens alle periodes van de Italiaanse geschiedenis, waarvan de  verschillende sporen een beetje verspreid over het ganse gebied voorkomen, gekend.

Een land steeds in overeenstemming met zijn tijd en zoveel keer , op enkele gebieden, voorvechter dank zij het werk van zijn bewoners, die steeds hebben gevochten en vechten voor een waardiger leven en levensomstandigheden op maat van de mens.

Het werd ?Pagus Umbro? (Plinius de Oudere sprak over de Trebiates als de oorspronkelijke inwoners van dit gebied) genoemd, ontstond vermoedelijk rond 450 VC. Veroverd door de Romeinen in 284 VC werd het een gemeente geleid door Viermannen. In het Latijn werd het TREBIA of LUCANA TREBIENSIS genoemd .Rond het ontstaan van de naam hebben geleerden een reeks van onnoemelijke voorstellen geformuleerd, waarvan we om kort te zijn de belangrijkste zullen aanhalen.

  E?, de meest eenvoudige, stelt dat de naam afgeleid is van de nabij ligging aan een kruispunt TRIVIUM. Andere, meer romantische stelt dat de antieke bewoners de cultus van Diana, godin van jacht en ook wel anders genoemd Diana Trivia. De meest geloofwaardige en voorzeker de meest juiste is deze die de naam afleidt van de naam in het Umbrisch ?trebeit?, (een habitat of een agglomeraat). De stad, zowel in de Umbrische als Romeinse periode, bevond zich bijna zeker in de vlakte, nabij de gemeente Pietrarossa: de rijke archeologische vondsten zijn er het zekerste bewijs van. Hier bevond zich op de heuvel de tempel van Diana Trevia. Trebia.had, in de Romeinse periode, een belangrijke positie, omdat het op de vertakking van de Flaminia lag, aan de grens met de heilige zone van de god Clitunno en doorkruist door de stroom met dezelfde naam, op dat moment bevaarbaar zodat hierdoor Rome kon bereikt worden. Tiberius wilde hier een ander theater op zijn kosten. Caligula bezocht deze plek meerdere malen. Het Christianisme werd hier op het einde van de tweede eeuw door Felicianus, bisschop van Foligno, die een tempel toegewijd aan de Drievuldigheid boven op de ru?es van deze van Diana liet optrekken, ingevoerd. Het bleef bisschopszetel tot 1059, wanneer Frederik III het bisdom opschortte en verbond met dit van Spoleto. De eerste bisschop ervan was de Armeni? Emiliano, die in 303 als martelaar stierf onder het bestuur van Diocletianus. Van dan kozen de Trevani hem als patroonheilige en vierden zijn feest op 28 januari, de avond voordien voorafgegaan door een processie van de ?Illuminata?, de oudste manifestatie van ons gebied.

Vanaf de 4de en vooral de 5de eeuw, te wijten aan het verval van de Romeinse macht,veroorzaakte immense rampen, vooral door aardbevingen, (die  in sommige periodes soms tot 6 maanden duurden, en naast de vernielingen aan de stad ook de verspreiding van het meeste water van de Clitunno veroorzaakten) en de regelmatige invallen van de barbaren, verlieten de Trevani de antieke site van de stad om zich definitief te vestigen op deze heuvel, waarop gemakkelijker de verdediging te organiseren was en de invloed van de aardbevingen in mindere mate ondergaan werden.

 

Zij omringden ze met machtige muren en drie reeksen van taluds en zonder schietgaten. Het onderging de invallen der barbaren en met de bezetting der Longobarden maakten het deel uit van het Hertogdom Spoleto. Op het einde van de 12de eeuw verhief het zich tot vrije Comune en van dan af was het steeds Welfisch (Paaps). Er was een zeer groot gebied dat zich uitstrekte van Salano, Cammoro, Orzano en Pettino tot aan de Berg Martani ook Fabbri, San Luca, La Fratta, Castelritaldi en Pissignao omvattend.

Het werd gedwongen te leven tussen twee sterke machten: Spoleto en Foligno.

 In 1214 liet Diepoldo, de hertog van Spoleto het vernietigen tot op de fundamenten Ten einde dergelijke ongemakken te voorkomen ontwikkelden de Trevaanse een buitenlandse politiek die hen later  zou brengen tot een verdrag met Perugia, die reeds vanaf deze momenten aan Spoleto de titel van ?Hoofd van Umbri?begon te betwisten. Ten einde de eeuwenlange trouw van Trevi aan de Kerk te belonen, erkende Paus Bonifacius IX op 27 december 1389 het vrije bestuur, dat er reeds sinds lange tijd was

Het onderging, zij het voor kortere periodes, de overheersing van de Trinci, de bezetting van Nicolo en Francesco Piccinino, van Biordo Michelotti, van de Sforza uit Milaan en van de Maurizi.

Paus Niccolo V bevestigde in 1454 de oude privilegies. Op die wijze begon een langere periode van rust tijdens dewelke Trevi zich wijdde, anders dan aan de verbetering van zijn instellingen, aan het zich verschaffen van de noodzakelijke middelen om zich te richten naar hetgeen wij heden ?sociale problemen? zouden noemen. Er zijn documenten die het bestaan van hospitalen, gasthuizen en leprozenhuizen bevestigen reeds in de 12de eeuw. De verdere ontwikkeling op dit gebied speelde zich af vanaf 1400 vooral dank zij de prediking en de werking van de Franciscanen.

Tijdens deze eeuw ontstonden in Trevi een Monte di Piet? verschillende Monte Frumentari, een openbare oven en verschillende broederschappen die zich vooral met het openbaar welzijn bezighielden. Het hospitaal en de gemeentemolen werden vergroot en gerestaureerd en de Comune begon als ?n van de eersten de Wettelijke Liefdadigheid toe te passen. Ook kreeg de stad met de bouw van nieuwe Palazzi haar huidig uiterlijk.  In 1470 zou Trevi de vierde drukkerij en de eerste drukkerijvereniging ter wereld hebben. Het is normaal dat het eerste gedrukte werk Franciscaans was. In 1784 erkend Paus Pius VI de verdiensten van Trevi door hen in eer te herstellen en de titel van stad toe te kennen. Een weinig later was er de Franse Overheersing. Bij de val van het Napoleontische rijk zijn  de Fransen vertrokken met een belangrijke hoeveelheid aan kunstwerken, die nadien wel voor een belangrijk deel werden teruggegeven, maar toch belangrijke problemen cre?rden en die het voorwerp werden van bitsige strijd ook nog na de nationale eenheid. Het werd ingelijfd bij Pi?ont na het plebisciet van 4-11-1860. 21 april 1928, geboortedag van de stad Rome (21 april 753 VC), was een historische datum: eindelijk werd de nieuwe aquaduct, die het water opgepompt uit enkel bronnen van de Clitunno naar Trevi bracht, ingehuldigd.

Wanneer onze voorouders zich hier vestigden uit vrees voor de barbaren en de aardbevingen, werden zij ook gekweld door het probleem van de watervoorziening. Om hieraan een oplossing te geven kwamen en ontstonden verschillende idee?. Heden, wanneer het waterprobleem geen probleem meer is, schijnt er in Trevi een nieuwe tijd, voorloper van grote verbeteringen te beginnen.

 

 Er ontstond integendeel, nauwelijks enkele jaren later, een  nieuwe lichte, onzichtbaar maar constante ramp, die bijna als een barbaarse invasie, zich op Itali?stortte en nog altijd actief is: het probleem van de historische centra. Wij zijn nochtans zeker dat zij met hen,die na ons kwamen, kunnen zeggen dat Trevi ook deze tegenspoed heeft overwonnen.

 

Portatevi al punto n. 1 all'inizio di via Roma verso piazza Garibaldi (dove potrete parcheggiare la vostra auto) e seguite le orme disegnate sulla strada.

 
(Alberto Barbini 1989-2008 -Vertaling en Bewerking: Ludo De Graef Antwerpen 2009)
Home page

▲home pageVolg de Sporen

volgende nummer


Associazione Pro Trevi - I-06039 TREVI (PG)
E-mail: protrevi@protrevi.com
© 1996-2023 by F. Spellani
Grafica e gestione: Explica s.r.l.
Aggiornamento: 27 aprile 2017.