Home - ProTrevi Appuntamenti Ricettività11 E-mail ProTrevi

Processione dell'Illuminata o di Sant'Emiliano Italiano.gif (234 byte)    

 

Trevi, Processione dell'Illuminata

 

Het is voorzeker de “hedendaagse” oudste manifestatie in Umbrië, die de oude Middeleeuwen kan doen herleven of rechtstreeks bij de late oudheid aansluit. Steeds wordtop de avond van 27 januari om 18.30 het beeld van de patroonheilig door de straten van de stad gedragen voorafgegaan door vaandels, kandelaars en banieren in een volgorde reeds eeuwen dezelfde maar die zich ook jaarlijks aanpast aan de veeleisende deelnemers.

De kandelaars (ceri met cerei , dragers) zijn dingen, gedragen door één of meer personen naargelang de grootte, met symbolen van verenigingen en handelszaken, handwerkers en industrie ( vroeger van ambachten en corporaties.)

He traject van de processie volgt de binnenste ring van de verdedigingsmuur en is daarom nog steeds dezelfde tot zeker 1264, jaar waarin andere uitbreidingswerken werden uitgevoerd

Sinds onheuglijke tijden wordt het L’Illuminata genoemd , omdat ,in een wereld verlicht met flauwe vlammen, was de buitengewone verlichting van de stoet en van de ganse stad het meest opvallend aspect van de manifestatie.

Met de komst van de elektrische verlichting aan het begin van vorige eeuw en gezien de staten en pleinen nog nooit zo verlicht waren geweest, werd het noodzakelijk geacht ook iedere hoek van het parcours als in de dag te verlichten. Na voortdurende versterking van de gebruikte verlichting werd vanaf 1997 het gebruik van elektrische verlichting begrensd ten einde de oude suggestie der vlammetjes terug te brengen.

Trevi, Processione dell'Illuminata

Van 1998 tot 2001 vertrok en keerde de processie van en naar S. Francesco terug, wegens de ontoegankelijkheid van S. Emiliano als gevolg van een aardbeving

.

In 1999 ging de processie, wegens het slechte weer om 12 uur de volgende dag met een beperkte parcours, uit.

 

Sinds mensenheugnis is het derde keer dat de processie wegens slecht weer uitging de volgende dag.

 

In 2000 heeft de processie, omwille van de onmogelijkheid het beeld langs de via Cavour , versperd door steigers voor het herstel van de gebouwen beschadigd door een aardbeving te dragen, een langere weg (via Fantosati – via dell’Angelo- Custode – via delle Fonti)

gevolgd.

 

Het langste parcours werd ook gevolgd in 2001 wegens de langere duur van de werken en in 2002, wanneer de steigers voor de reconstructie nochtans weggenomen waren,  was de via dell’Asilo (via Cavour) niet doorgaanbaar wegens de poging om de afgetakelde Boodschap boven de ingang van de zeer oude kerk van S. Bartolomeo, vervolgens Kinderopvangverblijf  en vervolgens woningen, te restaureren

(Vertaling en Bewerking: Ludo De Graef -Antwerpen 2009)

 

 

More (Italian)Italiano.gif (234 byte)                    Mini-guide of TREVI            Nederlandse pagina's           Home (Italian)

095


Associazione Pro Trevi - I-06039 TREVI (PG)
E-mail: protrevi@protrevi.com
© 1996-2023 by F. Spellani
Grafica e gestione: Explica s.r.l.
Aggiornamento: 27 aprile 2017.