Home - ProTrevi Appuntamenti Ricettività11 E-mail ProTrevi

Le Mura    Italiano.gif (234 byte)  

De omwalling van  Trevi  is bijna intakt overgebleven.

Het oorspronkelijke castrum ( versterkt kamp uit de Romeinse periode) en de middeleeuwse uitbreidingen verschillen duidelijk van elkaar zowel op het gebied van de ontwikkeling als het constructiemateriaal.

Het oudste gedeelte is datgene wat nog het bewoonde gedeelte naar het westen afbakent, maar zeer belangrijke overblijfselen kan men nog zien in de via del Fiscale, via Fantosati en in het laatste gedeelte van de  via S. Francesco.

Voor de rest is het in verschillende opeenvolgende constructies en in de grondvesten van enkele huizen dat men duidelijk de resten kan bemerken: in het bovengedeelte van de  via S. Francesco, in via della Fonderia en het complex van het voormalig monastero di S.Bartolomeo.

Trevi, Italy. Mura romane in via del Fiscale.
Eindfaze van de Romeinse omwalling-

Het is een belangrijk Romeins werk, gedateerd uit de Iste eeuw VC. De wallen vormen rond de heuveltop een bijna cirkelvormig circuit, of beter een polygonale complex met een aantal zijden variërend van 16 tot 18. Het vormt een

compact geheel zonder schietgaten of torens met een variabele hoogte naar gelang de staat van het terrein en aan de basis een breedte van ongeveer twee meter.

Trevi, Italy. La porta Nuova.
La Porta Nova

 

Het gebruikte materiaal, lokale massieve kalksteen en  mortel van dezelfde steen ,die men verkreeg door  de steen te koken, heeft zich door de invloed van het regenwater zo vermengd dat men op sommige plaatsen niet meer kan bemerken waar de steen eindigt en de mortel begint.

Er bevonden zich in de omwalling drie poorten.

De piazza, de huidige piazza Mazzini, bevond zich toen buiten de omwalling, zoals het veelal gebeurde in zeer oude versterkte steden . De eerste middeleeuwse uitbreiding ontwikkelde zich in de oostelijke richting om zo het gedeelte van de piazza tot het vlakke gedeelte van de huidig piazza Garribaldi in te nemen, waar vooral voor de verdediging van de  onverdedigde muren op de minder toegankelijke plaats een gracht (il Lago) gegraven werd.

 

Rond het midden van de 13de eeuw  gaven twee opeenvolgende uitbreidingen naar de vallei (in het zuidwesten) aan Trevi het huidige uitzicht.

De vernielingen aan de muurgordel dateren allen uit de vorige eeuw. Het belangrijkste deel, dat uitgaf op de piazza del Mercato , (nu piazza Garibaldi) werd rond 1910 afgebroken, terwijl in de 70-er jaren de bres in het zuiden om de verkeerstoegang van uit de Piaggia toe te laten gemaakt werd. Een andere kleine opening kwam er in dezelfde periode in overeenstemmende met de oude porta di S. Fabiano, sinds onheuglijke tijd in onbruik , ingestort door gebrek aan onderhoud en vervolgens ontmanteld.

Dit complex monumentaal werk, waaraan de opbouw en het onderhoud ervan in de verschillende eeuwen ,veel zorg was besteed door de Trevaanse bevolking , eist nu een systematisch plan van zowel regelmaat en bijzonder onderhoud, indien de normale inwerking van  de tijd en de beklagenswaardige effecten van menselijke desinteresse dienen te verhinderen dat het onherroepelijk verloren gaat binnen enkele decades.

Trevi, Italy. Torrione della Neve.
Overblijfselen van de machtige driehoekige toren, genoemd”della neve”
 

 

Vertaling en bewerking Ludo De Graef – Antwerpen 2010

 

Ritorna alla pagina indice                  Nederlandse pagina's                 Ritorna alla pagina MONUMENTI

104

Associazione Pro Trevi - I-06039 TREVI (PG)
E-mail: protrevi@protrevi.com
© 1996-2023 by F. Spellani
Grafica e gestione: Explica s.r.l.
Aggiornamento: 27 aprile 2017.